Thursday, January 4, 2007

Ανίχνευση Ακτινοβολιών

Με την άφιξη στο χώρο που εκδηλώθηκε η καταστροφή, ο πρώτος που θα ανταποκριθεί μπορεί να μην γνωρίζει εάν υπάρχει έκθεση ή ραδιομόλυνση. Πολλά σημάδια και πληροφορίες μπορεί να μας θέσουν σε υποψίες για ύπαρξη πηγής ακτινοβολίας. Είναι σπουδαίο να αντιληφθούμε γρήγορα εάν υπάρχουν επίπεδα ακτινοβολίας πάνω από το όριο ασφαλείας (υπόβαθρο). Άλλα ενδεχόμενα μπορεί να περιλαμβάνουν την αναζήτηση πηγών ακτινοβολίας οι οποίες μπορεί να είναι αθωράκιστες ή θωρακισμένες
Ραδιολογικός έλεγχος
Πώς λαμβάνουμε μέτρα να προστατευθούμε από την ακτινοβολία; Ο ραδιολογικός εξοπλισμός ελέγχου γίνεται σημαντικότερος καθώς η εμπορικές πυρηνικές χρήσεις αυξάνονται και οι ασταθείς παράγοντες παρουσιάζονται. Εάν η ραδιενεργός ραδιενεργός τέφρα από οποιαδήποτε πηγή πέσει σε μια περιοχή, οι κάτοικοι θα πρέπει να γνωρίζουν που να πανε για να προστατευθούν. Κατόπιν, αφότου θα έχει εξασθενίσει η ακτινοβολία, θα πρέπει να ξέρουν τους κινδύνους έξω. Θα προκύψουν ερωτήματα ως προς το χρόνο παραμονής στο εξωτερικό περιβάλλον και ως προς τις θέσεις που οδηγούν στη μικρότερη έκθεση ακτινοβολίας. Για να απαντήθουν αυτές οι ερωτήσεις, απαιτούνται ειδικά ραδιολογικά όργανα ελέγχου.
Τα επίπεδα ακτινοβολίας αποτέλεσμα εκρηξης πυρηνικου όπλου μπορει να είναι πολύ πιό υψηλά από εκείνα που αντιμετωπίζονται εν καιρώ ειρήνης. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν την ακτινοβολία είναι επίσης διαφορετικά. Τα όργανα ακτινοβολίας που αναπτύσσονται προς χρήση σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και σε νοσοκομειακά τμήματα την ακτινοθεραπείας δεν είναι γενικά κατάλληλα στις περιπτώσεις ραδιενεργούς τέφρας. Αυτά τα εν καιρώ ειρήνης όργανα ελέγχου συνήθως δεν έχουν τη κατάλληλη εμβελεια που μπορούν να απαιτηθει εν καιρώ πολέμου.
Υπάρχουν δύο τύποι ραδιολογικών οργάνων ελέγχου που ικανοποιούν τις ειδικές ανάγκες των ανθρώπων που μπορούν να αντιμετωπίσουν ραδιενεργό τέφρα. Ένας είναι ο μετρητής πεδίου (survey meter) που βοηθά να βρεί τις θέσεις όπου θα δεν πρέπει να πλησιάζουμε λόγω των υψηλών επιπέδων ακτινοβολίας. Ο άλλος είναι ένα δοσίμετρο που υπολογίζει το συνολικό ποσό ακτινοβολίας που δεχόμαστε. Και τα δύο όργανα ελέγχου απαιτούνται, ειδικά όταν υπάρχει μια ανάγκη να κινηθεί κανείς γύρω απο περιχες που έχουν διαφορετικές εντάσεις ακτινοβολίας. Επίσης χρειάζονται όταν η ένταση ακτινοβολίας αυξάνεται και πέφτει ακανόνιστα, κατι που οφείλεται στη ραδιενεργό τέφρα, από τη διάβαση φορτωμένων με τέφρα σύννεφων.
Ολόσωμη Έκθεση στην Ακτινοβολία Γαμμα
Υπάρχουν αρκετες παρερμηνείες για τα αποτελέσματα της ακτινοβολίας γάμμα στο σώμα, και θέλω να διευκρινίσω μιας από αυτές. Η έκθεση δεν σημαίνει αυτόματα θάνατο ή καρκίνο. Το ανθρώπινο σώμα εχει αξιοθαυμαστους τρόπους επιδιόρθωσης της ζημίας σε αυτό εάν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος. Παραδείγματος χάριν, μια ολόσωμη έκθεση ακτινοβολίας 600 R, που έχει λαβει χωρα σε μία περίοδο 20 ετών, δεν θα προκαλούσε καμια ασθένεια ακτινοβολίας. Εάν ένα πρόσωπο δεχοταν την ίδια έκθεση εντός μιας μικρης περιόδου (εβδομάδα ή λιγότερο), θα ειχε αρκετες πιθανοτητες να οδηγει σε θάνατο.
Η έκθεση για ένα μικρό χρονικό διαστημα σε ένα ορισμένο ποσό ακτινοβολίας γάμμα θα προκαλέσει βλάβες σε κάποιους ανθρώπους, ώστε να αρρωστήσουν σοβαρά, ενώ άλλοι που έχουν εκτεθεί στην ίδια δόση μπορεί να μην εχουν σοβαρά αποτελέσματα στη υγεία τους. Εάν η έκθεση είναι μικρότερη από 50 R, η ζημία από την ακτινοβολία δεν πρέπει να προκαλεσει συμπτώματα σε κανενα. Μερικοί άνθρωποι που εχουν ακτινοβολήθει σε αυτό το εύρος δόσεων μπορεί να αντιμετωπίσουν απώλεια όρεξης και ναυτία, αλλά αυτά τα συμπτώματα μπορούν επίσης να είναι το αποτέλεσμα της ανησυχίας και του φόβου τους.
Η ακτινοβολία μετριέται με διάφορους τρόπους.
Roentgens (R) – Μετρά την έκθεση. Μετρηση του φορτιου που παράγεται από την ακτινοβολία Χ και γάμμα σε ένα κυβικό εκατοστόμετρο του αέρα.
RAD – Μετρα την απορροφούμενη δόση ακτινοβολίας. Το ποσό ενέργειας ακτινοβολίας που μεταφέρεται σε κάποια μάζα του υλικού.
Rem – Μετρα το ισοδύναμο δόσης.Μετρηση της συνολικης αποτελεσματικότητας μιας δόσης ακτινοβολίας που προκαλει κινδύνου εμφάνισης περιστατικού καρκίνου. Rem: Radiation Equivalent in Man.
Για τον αποκριτή έκτακτης ανάγκης, roentgen, τα RAD, και rem είναι ουσιαστικά η ίδια μέτρηση.

No comments: